பொது அறிவு | வினா வங்கி,

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
வினா வங்கி

1. வானிலை மாறுபாடுகள் நிகழும் வளிமண்டல அடுக்கு எது?

2. ஒலிம்பிக்கை தடை செய்த ரோமானிய பேரரசர் யார்?

3. இலக்கியத்திற்கான சிறந்த படைப்புகளை கவுரவிக்கும் அமைப்பு எது?

4. ‘கற்பனவும் இனி அமையும்’ என்று பாடியவர் யார்?

5. கலைமாமணி விருது வழங்கும் அமைப்பு எது?

6. சூரிய கதிர்வீச்சை அளவிட உதவும் கருவி எது?

7. பேட்மின்டன் அணியில் எத்தனை பேர் இருப்பார்கள்?

8. இரு பண்பு கலப்பு சோதனையின் புறத் தோற்ற விகிதம் என்ன?

9. மிக வேகமாக வளரக்கூடிய மரம் எது?

10. இந்தியாவின் அரண்மனை நகரம் எனப்படுவது எது?

விடைகள் :

1. டிரபோஸ்பியர், 2. தியோடோசிஸ், 3. சாகித்ய அகாடமி, 4. மாணிக்கவாசகர், 5. தமிழ்நாடு இயல் இசை நாடக மன்றம், 6. பிரிஹீலியோ மீட்டர், 7. 5 பேர், 8. 9:3:3:1, 9. யூக்கலிப்டஸ், 10. கொல்கத்தா.

Comments