Monday, 16 March 2020

கால்பந்து ஆட்டம் தொடர்பான சில அளவு விவரங்கள்...

பந்தின் சுற்றளவு - 68 -71 செ.மீ.

பந்தின் எடை - 396 -453 கிராம்

ஆடுகளத்தின் நீளம் - 91 -120 மீட்டர்

ஆடுகளத்தின் அகலம் - 45 -91 மீட்டர்

கோல் போஸ்டின் அகலம் - 7.32 மீட்டர்

கோல் போஸ்டின் உயரம் - 2.44 மீட்டர்

No comments: