Monday, 25 March 2019

எது, எந்த பயன்பாட்டிற்கு?

எது, எந்த பயன்பாட்டிற்கு?

கடின நீரை மென்நீராக்க - சோடியம் கார்பனேட்

பற்பசை தயாரிக்க - கால்சியம் கார்பனேட்

வெள்ளையடிக்க - கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு

செயற்கை மழைக்கு - சில்வர் அயோடைடு

வெடிமருந்தாக பயன்படுவது - பொட்டாசியம் நைட்ரேட்

தீயணைக்க - சோடியம் பை கார்பனேட்

அஜீரண கோளாறுகளுக்கு - சோடியம் பை கார்பனேட்

உணவை பதப்படுத்த - சோடியம் குளோரைடு

சிமெண்டு தயாரிக்க - கால்சியம் சல்பேட்

புகைப்படச் சுருள் தயாரிக்க - சில்வர் புரோமைடு

புகைப்பட தொழிலுக்கு பயன்படுவது - சோடியம் தையோசல் பேட்
No comments: