பொது அறிவு | வினா வங்கி

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
1. வானவில் எந்த திசையில் தோன்றும்?

2. தேசிய எரிபொருள் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

3. குட்டித் திருவாசகம் எனப்படுவது எது?

4. பிரேம் மாத்தூர் எதற்காக பெயர் பெற்றவர்?

5. சீனா எத்தனை நாடுகளுடன் எல்லையை பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது?

6. சந்திர கிரகணம் எந்த நாளில் ஏற்படும்?

7. மூங்கிலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் செயற்கை இழை எது?

8. தமிழ் அகராதியை உருவாக்கியவர் யார்?

9. சலவைத் தூளில் உள்ள வாயு எது?

10. நீருக்கடியில் பேசும் குரலை கேட்கப் பயன்படும் சாதனம் எது?

விடைகள் :

1. சூரியனுக்கு எதிர்திசையில், 2. பீகார், 3. திருக்கருவைப் பதிற்றுப்பத்து அந்தாதி, 4. முதல் பெண் விமான பைலட், 5. 13, 6. பவுர்ணமியில், 7. ரேயான், 8. வீரமாமுனிவர், 9. குளோரின், 10. ஹைட்ரோபோன்.

Comments