பொது அறிவு | வினா வங்கி

1. வங்கித்துறை சீர்திருத்தத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட கமிட்டி எது?

2. பாராளுமன்றத்தை எதிர்கொள்ளாமல் பதவிக்காலம் முடிவுற்ற இந்திய பிரதமர் யார்?

3. யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய சின்னமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோழர் கால கோவில்கள் எவை?

4. டோக்கன் நாணய முறையை அறிமுகம் செய்தவர் யார்?

5. சூரிய குடும்பத்தில் மிக மெதுவாக சுாலம் கோள் எது?

6. கவிராஜா என்ற பட்டம் பெற்ற அரசர் யார்?

7. சிவாலிக், ஹிமாச்சலுக்கு இடையே நீளவாக்கில் அமைந்த பள்ளத்தாக்குகள் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது?

8. மாநில சுயாட்சி சட்டம் எப்போது வந்தது?

9. விசையின் அலகு யாது?

10. ஒரு ஜூல் என்பது எவ்வளவு கலோரிகள் கொண்டது?

விடைகள் :

1. நரசிம்மன் கமிட்டி, 2. சரண்சிங், 3. தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம், கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோவில், 4. முகமது பின் துக்ளக், 5. வெள்ளி, 6. சமுத்திர குப்தர், 7. டூன்கள், 8. 1935, 9. நியூட்டன், 10. 4.186 கலோரி

Comments