தமிழ்நாடு - சில தகவல்கள்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
தமிழக அரசு அடையாளங்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்..

தமிழக அரசு சின்னம் - ஸ்ரீவில்லிபுத்தூா் கோவில் கோபுரம்

தமிழக அரசு வாசகம் - வாய்மையே வெல்லும்

தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - நீராருங் கடலுடுத்த... என தொடங்கும் பாடல்

மாநில விலங்கு - நீலகிரி வரையாடு

மாநில பறவை - மரகதப் புறா

மாநில மரம் - பனை

மாநில மலர் - செங்காந்தள்

மாநில விளையாட்டு - கபடி

மாநில நடனம் - பரத நாட்டியம்

Comments