அறிவியல் கருவி

KALVISOLAI - கல்விச்சோலை - kalvisolai latest news -
1. கடல் பயணத்தில் தீர்க்கரேகை அளவை அறிந்துகொள்ள உதவும் கருவி போன்று துல்லியமாகக் கால அளவைக் காட்டும் கால அளவி - கால்வனோமீட்டர்
2. ரத்த அழுத்தத்தை அளக்க உதவும் ரத்த அழுத்த அளவி - ஸ்பிக்மோ மானோ மீட்டர்
3. பொருளின் எடையை அளக்க உதவும் சுருள் தராசு - ஸ்பிரிங் பாலன்ஸ்
4. இதயத்தின் நாடித்துடிப்பை அளக்க மருத்துவர் பயன்படுத்தும் இதயத்துடிப்
பளவி - ஸ்டெதஸ்கோப்
5. தொலை தூரப் பொருட்களை பெருக்கி இரு கண்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் காட்டும் இரட்டைத் தொலைகாட்டி - பைனாகுலர்கள்

சு.லோகேஷ்வரன், 9-ம் வகுப்பு, அன்னை வித்யாஷ்ரம் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி, திருவேற்காடு, சென்னை-77.

Comments