ஹார்மோன்கள்

ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவைக் கூட்டும் ஹார்மோன் குளுக்கோகான்.

ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்துவது இன்சுலின்.

மனிதனின் ரத்தத்தில் உள்ள குளுக்கோசின் சராசரி அளவு 80-120 மில்லி கிராம்.

ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு 80-க்கு கீழே குறையும்போது பசி ஏற்படுகிறது.

ரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான குளுக்கோஸை கிளைகோஜனாக மாற்றுவது இன்சுலின்.

நம் உடம்பில் குளுக்கோஸ் தசை, கல்லீரலில் கிளைகோஜனாக சேமிக்கப் படுகிறது.

ரத்தத்தில் அதிக குளுக்கோஸ் உள்ள நோய்க்குப் பெயர் நீரிழிவு.

பட்டினி உண்ணா நோன்பு சமயங்களில் கிளைக்கோஜன் குளுக்கோஸாக மாறி சக்தி தருகிறது.

கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸாக மாற்றும் ஹார்மோன் குளுக்கோகான்.

மது அருந்துபவர்கள் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கக் காரணம் வாஸோபிரஸ்ஸின் சுரப்பு குறைவு.

பால் உற்பத்திக்கு காரணமான ஹார்மோன் புரோலாக்டின்.

பால் சுரப்பியிலிருந்து பால் வெளிவர காரணமான ஹார்மோன் ஆக்சிடோஸின்.

ரத்தத்தில் கால்சியம் அளவை கட்டுப்படுத்துவது கால்சிடோனின்.

1, 25 டைஹைட்ராக்சி கோலி கால்சிபெரல் என்பது ‘வைட்டமின்-டி’யின் ஹார்மோன் வடிவமாகும்.

Comments