தொழில் நகரங்கள்

இந்தியாவின் முக்கிய நகரங்களையும், அங்குள்ள புகழ்பெற்ற தொழில் வளங்களையும் அறியலாம்...

அம்பாலா (அரியானா) - அறிவியல் உபகரணங்கள்

அலிகார் (உத்தரபிரதேசம்) - பூட்டு தயாரிப்பு

ஆக்ரா (உ.பி.) - தோல் பொருட்கள் மற்றும் பளிங்கு கல் தொழிற்சாலைகள்

ஹரித்வார் - கனரக மின் பொருட்கள்

கலிம்பாங் (அசாம்) - கம்பளிப் பொருட்கள்

கட்னி (உ.பி.) - சிமெண்ட் தொழிற்சாலைகள்

குண்டூர் (ஆந்திரா) - புகையிலை உற்பத்தி

கொச்சி (கேரளா) - கப்பல் கட்டுதல்

கோழிக்கோடு (கேரளா) - ரப்பர் தொழில்

சகரான்பூர் (உ.பி.) - காகிதம், சிகரெட் உற்பத்தி

சூரத் (குஜராத்) - பட்டு, பருத்தி தொழில்கள்

சித்தரஞ்சன் - ரெயில் என்ஜின் தயாரிப்பு

மணலி - எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையம்

பெரம்பூர் - இணைப்பு ரெயில்பெட்டிகள்

டால்மியா (பீகார்) - சிமெண்ட் தொழிற்சாலை

டார்ஜிலிங் - தேயிலை மற்றும் ஆரஞ்சு

வாரணாசி - டீசல் ரெயில் என்ஜின் தயாாிப்பு


Comments