வீரர்களும், விளையாட்டும்


வீரர்களும், விளையாட்டும் அஞ்சலி பகவத் சில வீரர்களையும் அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விளையாட்டுகளையும் அறிவோம்...
 1. அஞ்சலி பகவத் - துப்பாக்கி சுடுதல்
 2. கீத் சேத்தி - ஸ்னூக்கர்
 3. அபர்ணா பப்பட் - பேட்மிண்டன்
 4. திங்கோ சிங் - குத்துச்சண்டை
 5. சஞ்சய் சிங் - மல்யுத்தம்
 6. விஜய்குமார் - கோல்ப்
 7. உதய்பவார் - வாலிபால்
 8. சுக்பால்சிங் - வாலிபால்
 9. நந்தி சிங் - ஆக்கி
 10. டோலா பேனர்ஜி - வில்வித்தை
 11. ககன் நரங் - துப்பாக்கி சுடுதல்
 12. ஷிகா டான்டன் - நீச்சல்

Comments