இந்திய தகவல் தொடர்பு

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
* இந்தியாவில் முதல் பத்திரிக்கையான ‘பெங்கால் கெஜட்’ 1780-ல் ஜேம்ஸ் அகஸ்டஸ் ஹிக்கியால் தொடங்கப்பட்டது.

* இந்தியாவில் முதன் முதலாக ரேடியோ ஒலிபரப்பு தொடங்கப்பட்ட வருடம் 1929 (மும்பை).

* அகில இந்திய வானொலி ஒலிபரப்பு 1957-ல் தொடங்கியது.

* வானொலி வர்த்தக ஒலிபரப்பான ‘விவித் பாரதி’ 1967-ல் தொடங்கியது.

* தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு செப்டம்பர் 15, 1969-ல் தொடங்கியது.

* இந்தியாவில் வண்ணத் தொலைக்காட்சி 1982-ல் அறிமுகமாகியது.

* 1976-ல் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு அகில இந்திய வானொலியிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது.

* முதல் std வசதி லக்னோ, கான்பூர் இடையே தொடங்கப்பட்டது.

* முதல் Isd வசதி மும்பை, லண்டன் இடையே தொடங்கப்பட்டது.

* இந்தியாவில் மின்னஞ்சல், தொலைநகல் வசதி 1994-ல் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

* அகில இந்திய வானொலிக்கு ‘ஆகாச வாணி’ என பெயர் சூட்டியவர் ரவீந்திரநாத் தாகூர்.

* இந்தியாவில் தந்தி சேவை 13-6-2013 அன்று நிறுத்தப்பட்டது.


Comments