தகவல் களஞ்சியம்

ஹாலந்து காற்றாலைகளின் தேசம் என புகழப்படுகிறது.

மனிதனின் நாக்கு ரேகை ஒரே மாதிரியாக இருப்பதில்லை.

பக்ரைன் முத்துக்களின் தீவு என அழைக்கப் படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் பரவலாக காணப்படும் மண் வகை செம்மண்.

ஹைதராபாத், செகந்திராபாத் இரட்டை நகரம் என அழைக்கப்படுகிறது.

தீ எரிவதற்குத் தேவை ஆக்சிஜன்.

உடலுக்கு தோற்றத்தை தருபவை எலும்புகள்.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு 2 தேசிய கீதங்கள் உண்டு.

ரோம் நகரம் கி.மு.750-ல் உருவானது.

மனிதன் தனது வாழ்நாளில் சராசரியாக ஒரு லட்சத்து 15 ஆயிரம் மைல்கள் நடக்கிறார். இது 5 முறை உலகைச் சுற்றுவதற்குச் சமம்.

Comments