கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை

கிழக்கு தொடர்ச்சிமலையின் பிரிவுகள் உள்ள இடங்களை அறிவோம்...

சேர்வராயன் மலை - ஏற்காடு

கல்வராயன்மலை - விழுப்புரம்

கொல்லிமலை - நாமக்கல்

பச்சைமலை - திருச்சி

ஏலகிரி - வேலூர்


Comments