ஓய்வு வயது

இந்தியாவில் சில முக்கிய பொறுப்பு வகிப்பவர்களின் ஓய்வு வயதை அறிவோம்...

உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி - 62

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி - 65

தணிக்கையாளர் மற்றும் தலைமை கணக்காயர் - 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது, இதில் முதலில் வருவது

தலைமை தேர்தல் ஆணையர் - 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது, இதில் முதலில் வருவது

மத்திய பணியாளர் தேர்வாணைய குழு தலைவர் - 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது, இதில் முதலில் வருவது

மாநில பணியாளர் தேர்வாணைய குழு தலைவர் - 6 ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது, இதில் முதலில் வருவது

Comments