வைட்டமின்கள்

* வைட்டமின்களின் இரு வகைகள் : கொழுப்பில் கரைபவை மற்றும் நீரில் கரைபவை.

* வைட்டமின்-ஏயின் வேதிப் பெயர் ரெட்டினால்.

* வைட்டமின்-ஏ குறைவினால் ஏற்படும் நோய்கள் : மாலைக்கண் நோய், சிரோப்தால்மியா

* கேரட்டில் வைட்டமின்-ஏ அதிகம் உள்ளது.

* வைட்டமின்-டி குறைவால் ரிக்கட்ஸ் நோய் குழந்தைகளுக்கும், பெரியவர்களுக்கு ஆஸ்டியோமலேசியா வியாதியும் ஏற்படும்.

* வைட்டமின்-டியை சூரிய ஒளியில் இருந்து பெறலாம். கால்சிபெரால் என்பது வைட்டமின்-டியின் பெயராகும்.

* ‘வீட் ஜெர்ம்’ எண்ணெயில் வைட்டமின்-இ அதிகம், வைட்டமின்-இ-யின் வேதியியல் பெயர் டோகோபெரால், இது குறைந்தால் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படும்.

* வைட்டமின்-கே குறைவால் ரத்தப்பெருக்கு நோய் ஏற்படும்.

* வைட்டமின்-கேயின் வேதியியல் பெயர் பைலோகுயினோன்.

* ரத்த உறைதலுக்கு வைட்டமின்-கே அவசியம்.

* கீரைகளில் வைட்டமின்-கே அதிகம்.

* வைட்டமின்-சி குறைவு ஸ்கர்வி நோயை உருவாக்கும்.

* பல் ஈறுகளிலிருந்து ரத்தம் வடிவது ஸ்கர்வி நோயின் அறிகுறி.

* வைட்டமின்-சியின் வேதிப்பெயர் அஸ்கார்பிக் அமிலம்.

* எலுமிச்சை, ஆரஞ்சு போன்ற சிட்ரஸ் வகைப் பழங்களில் வைட்டமின்-சி அதிகம் உள்ளது.

* வைட்டமின்-பி1-ன் வேதியியல் பெயர் தயமின்.

* வைட்டமின்-பியின் குறைவால் ஏற்படுவது பெரிபெரி.

* பிகாம்ப்ளக்ஸ் வைட்டமின்களில் நைட்ரஜன் உள்ளது.

* வைட்டமின்-பி2-ன் வேதியியல் பெயர் ரிபோபிளேவின்.

* வைட்டமின்-பி6-ன் வேதியியல் பெயர் பைரிடாக்சின்.

* வைட்டமின்-பி12-ன் வேதியியல் பெயர் சயனகோபாலமின்.

* நியாசின் என்ற பி காம்ப்ளக்ஸ் வைட்டமின் குறைவினால் ஏற்படும் நோய் பெல்லக்ரா.

Comments