சீர்திருத்த கமிட்டிகள்

ஆட்சி நிர்வாக சீர்த்திருத்தங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்ட சில கமிட்டிகளை அறியலாம்...

ஸ்வரன்சிங் கமிட்டி - அடிப்படை கடமைகள்

பசல் அலி கமிட்டி - மொழி வாரி மாநிலங்கள்

தார் கமிட்டி - மாநில எல்லை சீரமைப்பு

சர்க்காரியா கமிட்டி - மத்திய மாநில உறவுகள்

ராஜமன்னார் கமிட்டி - மத்திய மாநில உறவுகள்

நாகநாதன் கமிட்டி - மத்திய மாநில உறவுகள்

இந்திரஜித் குப்தா கமிட்டி - தேர்தல் சீர்திருத்தம்

தினேஷ் கோஸ்வாமி கமிட்டி - தேர்தல் சீர்திருத்தம்

பல்வந்த்ராய் மேத்தா கமிட்டி - மூன்றடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை

அசோக் மேத்தா கமிட்டி - இரண்டடுக்கு பஞ்சாயத்து முறை

எல்.எம்.சின்வி கமிட்டி - பஞ்சாயத்து ராஜ் முறைக்கு அரசியலமைப்பு அங்கீகாரம்

காக்கலேகர் கமிட்டி - பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலனுக்கான முதல் கமிட்டி

மண்டல் கமிட்டி - பிற்படுத்தப்பட்டோர் 27 சதவீத இட ஒதுக்கீடு

சச்சார் கமிட்டி - கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் முஸ்லிம்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு

ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிட்டி - முஸ்லிம்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு

வேங்கடாசலய்யா கமிட்டி - அரசியலமைப்பு சட்ட மறு ஆய்வு

Comments