இசை மேதைகள்...

சில இசை மேதைகளும்... அவர்கள் எந்த வகை இசையில் மேதைகள் என்பதையும் அறிவோம்...

விநாயக் ராம் - கடம்

பண்டிட் ரவிசங்கர் - சிதார்

காயத்திரி - வீணை

சிவ்குமார் சர்மா - சன்தூர்

விஷ்வமோகன் பட் - வீணை

எஸ்.பாலசந்தர் - வீணை

ஸ்ரீனிவாசன் - மாண்டலின்

கன்னியாகுமரி - வயலின்

பிஸ்மில்லாகான் - ெஷனாய்

ஹரி பிரசாத் சவுராசியா - புல்லாங்குழல்

சரன் ராணி பாக்லிவால் - சரோட்

அல்லாரக்கா - தபேலா

ஜாகீர் ஹூசேன் - தபேலா

காருகுறிச்சி அருணாசலம் - நாதஸ்வரம்

பாலக்காடு மணி ஐயர் - மிருதங்கம்.

குன்னக்குடி வைத்தியநாதன் - வயலின்

கதரி கோபால்நாத் - சாக்ஸபோன்

ராம் நாராயண் - சாரங்கி

சியா டாய்னுதின் டாகர் - வீணை

கோபால் தாஸ் - மிருதங்கம்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code

Comments