முதல் நாவல்கள்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
முதல் நாவல்கள்

பல்வேறு மொழிகளில் வெளியான முதல் நாவல்களும், அவற்றை எழுதிய ஆசிரியர்களும்...

தமிழ் - பிரதாப முதலியார் சரித்திரம், வேதநாயகம் பிள்ளை.

தெலுங்கு - ராஜசேகர சரித்திரா, கந்துகூரி வீரேசலிங்கம் பந்துலு.

மலையாளம் - குண்டலதா, அப்பு நெடுங்காடி.

கன்னடம் - முத்ரமஞ்சூசா, கெம்பு நாராயணா.

இந்தி - சேவாசதன், பிரேம் சந்த்.

வங்காளம் - ஆனந்தமடம், பங்கிம் சந்திரர்.

மராத்தி - யமுனா பர்யாதான், பாபா பதம்ஜி.

குஜராத்தி - சரஸ்வதி சந்திரா, கோவர்தன்ராம்.

அசாமி - பாகிரே ரோங் சாங், பித்தோரே குவாபாட்டூரி, ஹேமச்சந்திர பருவா.

ஒரியா - சதுர்பினோத், பிரஜநாத் பாட்ஜேனா.

சிந்தி - திலாரம், மிர்காலிச் பெக்கி.

Comments