தலைசிறந்து விளங்கிய பிரபலங்கள்.

தலைசிறந்தவர்கள்...சில துறைகளில் தலைசிறந்து விளங்கிய பிரபலங்கள். இவர்களே அந்த துறையின் தந்தையர் களாக கருதப்படுகிறார்கள்.

ரெயில்வேயின் தந்தை ஜார்ஜ் ஸ்டீவன்சன்.

நகைச்சுவையின் தந்தை அரிஸ்டோபேனஸ்.

துப்பறியும் நாவல்களின் தந்தை எட்கர் ஆலன்போ.

அறிவியல் நாவல்களின் தந்தை ஜூல்ஸ் வெர்னே.

ஆங்கில கவிதையின் தந்தை ஜியாப்ரி சாஸர்.

ஆங்கில உரைநடையின் தந்தை பிரான்சிஸ் பேக்கன்.

இந்திய அணுக்கருவியலின் தந்தை ஹோமிபாபா.

இந்திய விண்வெளிஇயலின் தந்தை விக்ரம் சாராபாய்.

இந்திய சிவில் விமான போக்குவரத்தின் தந்தை ேஜ.ஆர்.டி.டாட்டா.

இந்திய ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தின் தந்தை ஏ.பி.ஜே.அப்துல்கலாம்.

சுற்றுச்சூழலியலின் தந்தை எர்னஸ்ட் ஹெக்கல்.

ஜியோமிதியின் தந்தை யூக்லிட்.

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code

Comments