தேதிகள் சொல்லும் சேதிகள்

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
ஜனவரி முதல் வாரம், - சாலை பாதுகாப்பு வாரம்.

ஜனவரி 12 - தேசிய இளைஞர் தினம்,

ஜனவரி 25 - தேசிய வாக்காளர் தினம்

ஜனவரி 30 - தேசிய தியாகிகள் தினம்

பிப்ரவரி 28 - தேசிய அறிவியல் தினம்

மார்ச் 8 - சர்வதேச மகளிர் தினம்

மார்ச் 21 - இரவும் பகலும் சம நேரம் கொண்ட தினம்

மார்ச் 21 - உலக வன நாள்

மார்ச் 22 - உலக தண்ணீர் தினம்

ஏப்ரல் 22 - பூமி தினம்

ஏப்ரல் 23 - உலக புத்தக தினம்

மே 1 - சர்வதேச தொழிலாளர் தினம்.

மே 15 - சர்வதேச குடும்ப தினம்

மே 21 - பயங்கரவாத ஒழிப்புதினம்

ஜூன் 5 - உலக சுற்றுச்சூழல் தினம்

செப்டம்பர் 8 - சர்வதேச எழுத்தறிவு தினம், கண்தான தினம்

செப்டம்பர் 16 - உலக ஓசோன் தினம்.

அக்டோபர் 1 - உலக முதியோர் தினம்

அக்டோபர் 2 - காந்தி ஜெயந்தி

அக்டோபர் 5 - சர்வதேச இயற்கை சீரழிவு தடுப்பு தினம்

அக்டோபர் 16 - உலக உணவு தினம்

நவம்பர் 10 - சர்வதேச அறிவியல் தினம்

டிசம்பர் 1 - உலக எயிட்ஸ் தினம்

டிசம்பர் 10 - மனித உரிமை தினம்

Comments