பொது அறிவு - வினா வங்கி

கல்விச்சோலை பொது அறிவு - kalvisolai latest g.k and qr code
1. எம்.எஸ்.சுப்புலட்சுமி பெயரின் முழுமை விரிவாக்கம் என்ன?

2. புரோட்டானை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

3. இரும்புக்கு முலாம் பூசப் பயன்படும் உலோகம் எது?

4. ஒரு செல் விலங்கு எது?

5. உயிருள்ள செல்களில் மட்டுமே வளரும் பண்பு கொண்ட நுண்ணுயிர் எது?

6. மிகவும் கனமான உலோகம் எது?

7. காசி, ஜெயிந்தியா மலைகள் எங்கு காணப்படுகிறது?

8. பாமினி அரசர் தன் மனைவி பாக்கியமதிக்காக நிர்மாணித்த நகரம் எது?

9. வங்காள விரிகுடாவில் எத்தனை தீவுகள் உள்ளன?

10. பஞ்சசீலக் கொள்கை எங்கு முறைப்படுத்தப்பட்டது?

11. கரும்பு விளைச்சலுக்கு உகந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு?

12. இந்திய கூட்டாட்சியில் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே பகிர்ந்து அளிக்கப்பட்டுள்ள அதிகார பட்டியல் எந்த அட்டவணையில் இடம் பெறுகிறது?

13. மாறு திசை மின்னோட்டத்தை, நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றுவது எது?

14. கலிங்கப்போர் நிகழ்ந்த ஆண்டு எது?

15. கோள் இயக்க விதிகளை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

விடைகள் : 1. மதுரை சண்முக வடிவு சுப்புலட்சுமி, 2. கோல்ஸ்டீன், 3. துத்தநாகம், 4. புரோட்டோசோவா, 5. வைரஸ், 6. ஆஸ்மியம், 7. மேகாலயா, 8. ஐதராபாத், 9. 204, 10. பாண்டுங் , 11. 20 முதல் 30 டிகிரி செல்சியஸ், 12. 7-ம் அட்டவணை, 13. மின்திருத்தி (ரெக்டிபையர்), 14. கி.மு. 261, 15. ஜோகன் கெப்ளர்.


Comments