பொது அறிவு | வினா வங்கி


வினா வங்கி

1. இந்தியாவின் முதல் பெண் ஐ. ஏ. எஸ். அதிகாரி யார்?

2. ஆசியாவிலே முதன் முதலாக விற்பனை வரியை அறிமுகம் செய்த மாநிலம் எது?

3. ‘தி லாஸ்ட் ஜட்ஜ்மென்ட்’ ஓவியத்தை வரைந்த ஓவியர் யார்?

4. ஹூக்ளி நதியில் அமைந்துள்ள துறைமுகம் எது?

5. ஐன்ஸ்டீனின் புகழ் பெற்ற கோட்பாடு எது?

6. தமிழ்நாட்டின் வால்டர்ஸ்காட் என்றழைக்கப்படுபவர் ?

7. உலகிலே மிக அதிக ஆண்டுகள் ஒரு நாட்டின் அதிபராக இருந்தவர் யார்?

8. ஸ்டார்ச்சுக்கு நீல நிறத்தைக் கொடுப்பது எது?

9. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கதாபாத்திரம் இடம் பெற்ற முதல் புத்தகம் எது?

10. முதன் முதலில் கலிங்கா விருது வாங்கியவர் யார்?

விடைகள் : 1. அன்னா ஜார்ஜ் மல்கோத்ரா, 2. தமிழ்நாடு, 3. மைக்கேல் ஏஞ்சலோ, 4. ஹால்தியா, 5. சார்பியல் தத்துவம், 6. கல்கி, 7. பிடல் காஸ்ட்ரோ ( 47 ஆண்டுகள்), 8. அயோடின், 9. ஸ்டடி இன் ஸ்கர்லட், 10. லூயி டே பிராலி

Comments