தமிழ்நாடு - நீங்கள் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய தகவல்கள் - 2

31 தமிழக ஆண்கள் கல்வியறிவில் இந்திய அளவில் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது? 16வது இடம்
32 தமிழக பெண்கள் கல்வியறிவில் இந்திய அளவில் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளனர்? 15வது இடம்
33 தமிழகத்தில் உள்ள மொத்த மாவட்டங்கள் எத்தனை? 32 மாவட்டங்கள்
34 தமிழகத்தின் 32வது மாவட்டம் எது? திருப்பூர் (14.01.2009)
35 தமிழகத்தின் 31வது மாவட்டம் எது? அரியலூர் (01.01.2008)
36 தமிழ்நாட்டில் உள்ள 32 மாவட்டங்களை குறிப்பிடுக 
37 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த மாநகராட்சிகள் எத்தனை? 12
38 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த மாநகராட்சிகளை எழுதுக? 
39 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த நகராட்சிகள் எத்தனை? 123 (2015 வரை)
40 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த நகர பஞ்சாயத்துகள் எத்தனை? 529
41 தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்த கன்டோன்மெண்டஸ் எத்தனை? 2
42 தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிராமங்கள் எத்தனை? 12524
43 தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சட்டசபை அவை உள்ளது? ஓரவை
44 தமிழ்நாட்டில் உள்ள சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 234 +1 ஆங்கிலோ-இந்தியன்)
45 தமிழக சட்டசபையில் நியமன உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 1 (ஆங்கிலோ-இந்தியன்)
46 தமிழகத்தில் உள்ள மக்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 39
47 தமிழகத்தில் உள்ள மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு? 18
48 தமிழகத்தில் எத்தனை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் (MP) உள்ளனர்? 39 + 18=57 பேர்.
49 தமிழகத்தின் உயர்நீதி மன்றம் எங்குள்ளது? சென்னை
50 தமிழக உயர்நீதி மன்றத்தின் கிளை எங்குள்ளது? மதுரை.
51 தமிழக உயர்நீதி மன்றத்தின் மதுரை கிளை எந்த ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது? 2005
52 தமிழக கடற்கரையின் நீளம் எவ்வளவு? 1076கிலோமீட்டர்
53 தமிழகத்தில் உள்ள 3 முக்கிய துறைமுகங்கள் என்ன? சென்னை , எண்ணூர், தூத்துக்குடி
54 தமிழகத்தில் உள்ள பன்னாட்டு விமான நிலையம் எது? சென்னை
55 தமிழகத்தில் உள்ள முக்கிய ஆறுகள் எவை? காவேரி ,வைகை , தாமிரபரணி
56 தமிழகத்தில் உள்ள காடுகளின் பரப்பளவு என்ன? 22877 சதுரகிலோமீட்டர்
57 தமிழகத்தின் மொத்தபரப்பளவில் காடுகளின் சதவீதம் எவ்வளவு? 17.58 சதவீதம்
58 தமிழகத்தில் உள்ள ஆண்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 68.45 ஆண்டுகள்
59 தமிழகத்தில் உள்ள பெண்களின் சராசரி ஆயுட்காலம் எத்தனை ஆண்டுகள்? 71.54 ஆண்டுகள்
60 தமிழக கடற்கரையோர மாவட்டங்கள் எத்தனை? 13 
Tag: 56 What is the area of forest in Tamil Nadu? 22877 square meter 57 What is the percentage of forest cover in Tamil Nadu? 17.58 percent 58 How many years have the average life expectancy of men in Tamil Nadu? 68.45 years 59 How many years have the average life expectancy of women in Tamil Nadu? 71.54 years How many Tamil Nadu coastal counties 13

Comments